رفتن به محتوای اصلی
• جنگ و صلح عادلانه
• اخوت اسلامی و مقابله با تروریسم
• آزاداندیشی دینی، پذیرش اجتهاد مذهبی و مقابله با تکفیر و افراطی‌گری
• همدلی و همدردی اسلامی و پرهیز از تنش‌ها و منازعات
• احترام متقابل بین مذاهب اسلامی، رعایت ادب اختلاف و پرهیز از مشاجره، حرمت شکنی و توهین
• تطبیع و عادی‌سازی ارتباط با رژیم غاصب صهیونیستی

سی و ششمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی

معرفی اعضای هیئت علمی

جناب آقای دکتر سید نصراله ابراهیمی
جناب آقای دکتر سید نصراله ابراهیمی

دانش آموخته رشته حقوق بین الملل خصوصی

جناب آقای دکتر حسین امیر عبداللهیان
جناب آقای دکتر حسین امیر عبداللهیان

دانش آموخته رشته روابط بین الملل

جناب آقای دکتر مهدی اهری مصطفوی
جناب آقای دکتر مهدی اهری مصطفوی

دانش آموخته رشته مدیریت راهبردی

جناب آقای دکتر فؤاد ایزدی
جناب آقای دکتر فؤاد ایزدی

دانش آموخته رشته ارتباطات جمعی

جناب آقای دکتر عباس برومند اعلم
جناب آقای دکتر عباس برومند اعلم

دانش آموخته رشته تاریخ اسلام

جناب آقای اکبر ثقفیان
جناب آقای اکبر ثقفیان

دانش آموخته رشته فقه و حقوق

جناب آقای دکتر سید محمد حسینی
جناب آقای دکتر سید محمد حسینی

دانش آموخته رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

جناب آقای دکتر حمیدرضا خادمی
جناب آقای دکتر حمیدرضا خادمی

دانش آموخته رشته فلسفه تطبیقی

جناب آقای دکتر عباس خامه‌یار
جناب آقای دکتر عباس خامه‌یار

دانش آموخته رشته علوم سیاسى

سركار خانم دكتر انسيه خزعلی
سركار خانم دكتر انسيه خزعلی

دانش آموخته زبان و ادبیات عرب

حجت الاسلام و المسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه
حجت الاسلام و المسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه

دانش آموخته رشته فلسفه و کلام اسلامی

جناب آقای دکتر مصطفی ذوالفقارطلب
جناب آقای دکتر مصطفی ذوالفقارطلب

دانش آموخته رشته فقه و حقوق

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدرضا رضوان طلب
حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین دکتر محمدرضا رضوان طلب

دانش آموخته رشته فقه و حقوق اسلامی

جناب آقای دکتر حسین روزبه
جناب آقای دکتر حسین روزبه

دانش آموخته رشته روابط بین‌الملل

جناب آقای سید صباح زنگنه
جناب آقای سید صباح زنگنه

دانش آموخته رشته میکروب شناسی پزشکی

حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمید شهریاری
حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمید شهریاری

رئیس کمیته علمی کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی

جناب آقای دكتر علی اكبر صالحی
جناب آقای دكتر علی اكبر صالحی

دانش آموخته رشته مهندسی هسته‌ای

جناب آقای دكتر محمد مهدی طهرانچی
جناب آقای دكتر محمد مهدی طهرانچی

دانش آموخته رشته فيزيک نظری

حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضا غلامی
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضا غلامی

دانش آموخته رشته علوم سیاسی

جناب آقای دکتر محمد فتحعلی
جناب آقای دکتر محمد فتحعلی

دانش آموخته رشته مدیریت راهبردی

جناب آقای دکتر قاسم محمدی
جناب آقای دکتر قاسم محمدی

دانش آموخته رشته فقه و حقوق جزا

جناب آقای مولوی اسحاق مدنی
جناب آقای مولوی اسحاق مدنی

دانش آموخته رشته فقه و حقوق حنفی

جناب آقای دکتر کریم نجفی برزگر
جناب آقای دکتر کریم نجفی برزگر

دانش آموخته رشته الهیات

جناب آقای دکتر یونس نوربخش
جناب آقای دکتر یونس نوربخش

دانش آموخته رشته جامعه شناسی دین

جناب آقای دکتر مهدی نوید ادهم
جناب آقای دکتر مهدی نوید ادهم

دانش آموخته رشته مدیریت فرهنگی