رفتن به محتوای اصلی
• جنگ و صلح عادلانه
• اخوت اسلامی و مقابله با تروریسم
• آزاداندیشی دینی، پذیرش اجتهاد مذهبی و مقابله با تکفیر و افراطی‌گری
• همدلی و همدردی اسلامی و پرهیز از تنش‌ها و منازعات
• احترام متقابل بین مذاهب اسلامی، رعایت ادب اختلاف و پرهیز از مشاجره، حرمت شکنی و توهین
• تبیین امت واحده و اتحادیه کشورهای اسلامی و نقد و بررسی الگوی عرضه شده
• فلسطین و مقاومت اسلامی
• آیین نکوداشت آیة الله محمد علی تسخیری

سی و پنجمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی

وحدت اسلامی و چالش های پیش روی امت

نویسنده(گان):
دکتر وجدان فریق عناد
چکیده:

به نظر می رسد اهتمام به جهان اسلام از آنجا نشأت می گیرد که اسلام از عرب ها و مسلمانان امت با تمدنی ساخته است که آثار آن تا به امروز باقی است. این امت زنده و قادر به تعامل به تمامی تمدن های ذیل خود است. پس از تضعیف این تمدن و پیشرفت تمدن غرب، برخی متفکران آن از جمله ساموئل هانتينگتون شروع به بررسی دلایلی کردند که تمدن آنها را تهدید به سقوط می کند، وی در تحقیقات خود به این نتیجه رسید که جهان اسلام عامل اصلی سقوط و فروپاشی تمدن غرب خواهد بود، زیرا به باور او، تمدن اسلام از تمدن هایی است که تمدن غرب را چالش خواهد کشید و در آینده با آن در تضاد خواهد بود. 
اسلام اولین دشمنی است که تمدن غرب از آن هراس دارد و هر گاه وحدت اسلامی به عنوان حلقه اتصال جهان اسلام بازگردد، می تواند از آن نیرویی بسازد که توان رقابت و برتری بر هر تمدنی را داشته باشد؛ زیرا استقلال سیاسی را رقم را می زند که مسلمانان را از سلطه اقتصادی و نظامی غرب آزاد می کند، در این هنگام تمدن اسلامی رونقی دوباره می گیرد و تمدن غربی به سمت افول و زوال حرکت می کند.
این پژوهش در برگیرنده محورهای ذیل است:
نخست: ویژگی های تمدن اسلامی ( گفت و گو، بشر دوستی و جهان شمولی)
دوم: وحدت اسلامی؛ چالش های پیش روی امت
 

کلیدواژه:
تمدن اسلامی، وحدت اسلامی، تمدن غرب، اقتصادی و نظامی
بارگیری متن کامل