رفتن به محتوای اصلی
• جنگ و صلح عادلانه
• اخوت اسلامی و مقابله با تروریسم
• آزاداندیشی دینی، پذیرش اجتهاد مذهبی و مقابله با تکفیر و افراطی‌گری
• همدلی و همدردی اسلامی و پرهیز از تنش‌ها و منازعات
• احترام متقابل بین مذاهب اسلامی، رعایت ادب اختلاف و پرهیز از مشاجره، حرمت شکنی و توهین
• تبیین امت واحده و اتحادیه کشورهای اسلامی و نقد و بررسی الگوی عرضه شده
• فلسطین و مقاومت اسلامی
• آیین نکوداشت آیة الله محمد علی تسخیری

سی و پنجمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی

جستاری پیرامون عدالت در جنگ و صلح

نویسنده(گان):
أحلام بیضون
چکیده:

تألیفات فلسفی، دینی و حقوقی برای شما، حول مفهوم عدل و عدالت می چرخید و برای شما محور آرزوهای ملت ها و هسته مطالبتشان بود. عدل و عدالت چیست، صلح عادلانه چیست و آیا جنگ عادلانه ای وجود دارد؟
آیا عدل چیزی غیر عدالت است؟
آیا عدالت همان مساوات است؟
آیا تحقق مساوات به معنای تحقق عدالت است؟
آیا تحقق عدالت یعنی تحقق صلح؟
چرا گفته شده است که عدالت همان حق و انصاف است؟
عدالت اجتماعی چیست؟ 
عدالت انسانی چیست؟
عدالت وجودی چیست؟
این موضوع را در ابعاد فلسفی و حقوقی در دو حیطه مفهومی و کاربردی و در سطح انسان و جامعه و در عرصه داخلی و بین المللی بررسی خواهیم کرد.
 

کلیدواژه:
عدل و عدالت، قانون، محور آرزوهای ملت ها، عدالت، عدل، صلح عادلانه
بارگیری متن کامل