رفتن به محتوای اصلی
• جنگ و صلح عادلانه
• اخوت اسلامی و مقابله با تروریسم
• آزاداندیشی دینی، پذیرش اجتهاد مذهبی و مقابله با تکفیر و افراطی‌گری
• همدلی و همدردی اسلامی و پرهیز از تنش‌ها و منازعات
• احترام متقابل بین مذاهب اسلامی، رعایت ادب اختلاف و پرهیز از مشاجره، حرمت شکنی و توهین
• تبیین امت واحده و اتحادیه کشورهای اسلامی و نقد و بررسی الگوی عرضه شده
• فلسطین و مقاومت اسلامی
• آیین نکوداشت آیة الله محمد علی تسخیری

سی و پنجمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی

راهکارهای مؤثر در تحقق صلح و مدارا در اندیشهٔ سیاسی امام خمینی

نویسنده(گان):
زهرا حاج کاظمی و علیرضا کاوند
چکیده:

یکی از موضوعات بسیار مهمی که در متون دینی بر آن صحه گذاشته شده و از طرف حاکم شرع نسبت به آن توصیهٔ فراوان شده است، تاکید به برقراری صلح و مداراست. این موضوع مورد توجه دین و علم بوده است؛ در این باره آیات زیادی در قرآن کریم نازل و روایات پرشماری از امامان معصوم 7 صادر شده و علما و دانشمندان نیز آثار زیادی در این زمینه خلق نموده‌اند. امام خمینی; در دوران رهبری خود بر مردم بر این مساله توجه داشتند؛ ایشان معتقد بودند برای رسیدن به این مقوله راهبردهای زیادی نقش دارند؛ هرچند که نقش همهٔ این ابعاد با هم یکسان نیستند؛ بلکه برخی از عوامل به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند. از این رو سعی داشتند با بهره گیری از سیرهٔ امامان معصوم 7 این اصلِ مهم را در دوران رهبری خود برمردم به تحقق برسانند.. با این حال تحقیق حاضربا روش توصیفی ـ تحلیلی حکایت از آن دارد که ایشان از برقراری صلح و مدارا با دشمنان اهداف ذیل را دنبال می‌کرده است: 1 ـ الگوپذیری از سیره امامان معصوم 7 ـ مصلحت اندیشی. 3 ـ مبارزه با نفوذ شایعات.4 ـ موعظه و نصیحت.5 ـ آغاز نکردن جنگ و... توجه داشته‌اند. اهداف یاد شده حکایت از آن دارد؛ که امام; با توجه به شناخت کامل از جامعهٔ اسلامی و ترفندهای دشمنان اسلام تصمیم گرفتند با برنامه ریزی کامل این موارد را دربرقراری صلح و مدارا محقق سازند.

کلیدواژه:
اندیشه، امام خمینی، راهکار، سیاسی، صلح، مدارا، دشمنان
بارگیری متن کامل