رفتن به محتوای اصلی
• جنگ و صلح عادلانه
• اخوت اسلامی و مقابله با تروریسم
• آزاداندیشی دینی، پذیرش اجتهاد مذهبی و مقابله با تکفیر و افراطی‌گری
• همدلی و همدردی اسلامی و پرهیز از تنش‌ها و منازعات
• احترام متقابل بین مذاهب اسلامی، رعایت ادب اختلاف و پرهیز از مشاجره، حرمت شکنی و توهین
• تبیین امت واحده و اتحادیه کشورهای اسلامی و نقد و بررسی الگوی عرضه شده
• فلسطین و مقاومت اسلامی
• آیین نکوداشت آیة الله محمد علی تسخیری

سی و پنجمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی

تعریف صلح عادلانه و جنگ عادلانه و بررسی مبانی و شاخص‌های هر یک

نویسنده(گان):
زهره عامری
چکیده:

صلح از مفاهیمی است که از ‌اندیشه‌های نخستین بشر در زندگی اجتماعی خود بوده و در سیری تاریخی مورد نظر و تأیید ادیان قرار گرفته است. مفاهيم و حقايقی چون صلح، عدالت، عقلانیت، آزادي، و ... كه با ذات انسان، عجين و از فطریات و مطالباتِ ذاتيِ بشر است، در ساية مطامعِ استكباري، در قالب همين واژه‌ها، ماهيّتِ ديگری يافته و به‌صورت منفكّ از يكديگر و مُثله شده، مطرح می‌گردند و مفاهیمی چون ترور، جنگ، مهاجران، پناهندگان و... که بالذات و بالاصاله با فطرت بشر بیگانه است، جایگزین ارزش‌های الهی انسانی می‌شوند.
در این مقاله با بررسی ریشه‌های لغوی و مفهوم صلح و جنگ به تعاریف اصطلاحی آن پرداخته و سپس دیدگاه اسلام درباره این مفهوم تحلیل شده است و اثبات اين امر است که جهاد نکات مشترک بسياری با سنت جنگ عادلانه دارد. نظريه پردازان متاخر، از اصطلاح «صلح گرايی جنگ عادلانه» و يا «صلح گرايی مشروط» استفاده کرده‌اند تا به‌توصيف اين ديدگاه بپردازند که در شرايط ‌‌جنگ‌های مدرن، نظريه جنگ عادلانه وارد شدن به‌جنگ را از نظر اخلاقی نادرست می‌داند. در حال حاضر نزاع‌‌های مسلحانه شرايط ملاک‌هایی را که اسلام برای توجيه اخلاقی جنگ عادلانه قايل شده است، دارا نيستند، پس اين نکته را می‌توان به منزله دليلی برای صلح‌گرايی مشروط جنگ عادلانه اسلامی تلقی کرد. 
 

کلیدواژه:
صلح، جنگ، عدالت، بین الملل، جهان بینی اسلامی
بارگیری متن کامل