رفتن به محتوای اصلی

موضوعات فراخوان مقاله

مبانی و چالش‌های دینی و معنوی در مواجهه با مصائب و بلایا
ظرفیت‌های راهبردی جهان اسلام در مواجهه با مصائب و بلایا
نقش دانشمندان و نخبگان مسلمان در مواجهه با مصائب و بلایا
نقش رسانه‌ها در آگاهی‌بخشی و ترویج فرهنگ تعاون در هنگام ابتلای به مصائب و بلایا
تهدیدها و فرصت‌های فضای مجازی در عصر کرونا برای جوامع اسلامی
جهان پساکرونا و سناریوهای جدید سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جهان اسلام
چالش‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی غرب در مواجهه با کرونا

سی و چهارمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی

مولوی سید ابراهیم فاضل حسینی: کرونا فرصت از بین بردن تفرقه را فراهم ساخته است

سی و چهارمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی

به گزارش ستاد خبری سی و چهارمین کنفرانس وحدت اسلامی، مولوی سید ابراهیم فاضل حسینی عصر امروز در وبینار "چالش‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی غرب در مواجهه با کرونا" در سی و چهارمین کنفرانس وحدت اسلامی، با بیان اینکه انسان باید در برابر بلا صبر پیشه کند تا گناهانش از بین برود، اظهار کرد: خداوند متعال بدون علت بلا را برای انسان در نمی‌گیرد؛ گاهی برای عذاب و گاهی برای آزمون و گاهی برای هدایت او به سمت خود است.
وی با تاکید بر اینکه مسلمانان در هنگام گمراهی باید به قرآن کریم مراجعه کنند تا آگاه شوند و عمل درست را انجام دهند، اضافه کرد: بر اساس فرموده پیامبر اسلام(ص) به هر میزان که مصیبت بزرگ‌تر باشد ثواب صبر بر آن نیز بیشتر خواهد بود.
مدیر دارالعلوم احتاف تایباد خاطرنشان کرد: حضرت محمد(ص) فرمودند که مرض، تقدیر الهی است و حتما نشانه عذاب نیست، بلکه هر اندازه که انسان نزد خداوند محبوب‌تر باشد دچار آزمایش دشوارتری خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه پیامبر اسلام(ص) در مورد بیماری طاعون موضوع قرنطینه و گوشه‌گیری را مطرح کردند، تصریح کرد: ایشان توصیه کردند که در هنگام طاعون نباید به شهر طاعون زده برویم که این همان قرنطینه است.
این عالم اهل سنت گفت: اکنون در زمان ظهور کرونا و امثال این امراض ما وظیفه داریم متحد شویم و به یاری یکدیگر بشتابیم چراکه مشکلات متفرقین را جمع می‌کنند، کرونا فرصت از بین بردن تفرقه را فراهم ساخته است.