رفتن به محتوای اصلی

موضوعات فراخوان مقاله

مبانی و چالش‌های دینی و معنوی در مواجهه با مصائب و بلایا
ظرفیت‌های راهبردی جهان اسلام در مواجهه با مصائب و بلایا
نقش دانشمندان و نخبگان مسلمان در مواجهه با مصائب و بلایا
نقش رسانه‌ها در آگاهی‌بخشی و ترویج فرهنگ تعاون در هنگام ابتلای به مصائب و بلایا
تهدیدها و فرصت‌های فضای مجازی در عصر کرونا برای جوامع اسلامی
جهان پساکرونا و سناریوهای جدید سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جهان اسلام
چالش‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی غرب در مواجهه با کرونا

سی و چهارمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی

حاج آخوند اسماعیل قدیری: اتحادیه پزشکان جهان اسلام به‌منظور تجمیع تجربیات پزشکی تشکیل شود

سی و چهارمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی

به گزارش سی و چهارمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی، حاج آخوند اسماعیل قدیری امشب در وبینار تهدیدها و فرصت های فضای مجازی در عصر کرونا برای جوامع اسلامی، با بیان اینکه بحران کرونا بر مشکلات اقتصادی امت اسلام و دیگر امت‌ها افزوده است، اظهار کرد: نگاه مسلمانان به هم‌نوعان خود است. همانطور که خداوند در قرآن کریم و پیامبر در فرمایشات خود می‌فرمایند مؤمن آن فردی است که نسبت به وضعیت دیگر مؤمنان نیز دغدغه داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه مؤمنان با یکدیگر برادر هستند، اضافه کرد: برادر در هنگام بروز مشکل و بحران باید به دنبال کمک به برادر دیگر خود باشد؛ کمک به یکدیگر مهم‌ترین رسالت مسلمانان جهان است و اگر نسبت به این دغدغه بی‌توجه باشیم دشمن را شادمان کرده‌ایم.
امام جمعه چنارلی در استان گلستان گفت: اینکه برخی از کشورها بدون توجه به مصیبت‌های مسلمانان جهان اسلام، دست دوستی به سمت ظالمان دراز می‌کنند، بسیار جای تأسف دارد.
وی بر لزوم تشکیل اتحادیه پزشکان جهان اسلام تاکید کرد و گفت: این اتحادیه با تجمیع تجربیات می‌تواند در حوزه‌‌های عملی، بهداشتی و درمانی نتایج بسیاری را برای جهان اسلام به دنبال داشته باشد و همچنین اتحادیه خیرین نیز می‌تواند در کنار آن برای افزایش کمک مسلمانان به یکدیگر تاثیرگذار خواهد بود.