رفتن به محتوای اصلی

موضوعات فراخوان مقاله

مبانی و چالش‌های دینی و معنوی در مواجهه با بلایا و مصائب
ظرفیت‌های راهبردی جهان اسلام در مواجهه با بلایا و مصائب
نقش دانشمندان و نخبگان مسلمان در مواجهه با بلایا و مصائب
نقش رسانه‌ها در آگاهی‌بخشی و ترویج فرهنگ تعاون در هنگام ابتلای به بلایا و مصائب
تهدیدها و فرصت‌های فضای مجازی در عصر کرونا برای جوامع اسلامی
جهان پساکرونا و سناریوهای جدید سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جهان اسلام
چالش‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی غرب در مواجهه با کرونا

سی و چهارمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی

وبینار منطقه آسیای مرکزی و قفقاز؛ آپایدین: جوامع اسلامی در دوران کرونا با نقص وجود یک استخر اطلاعاتی مشترک روبرو است

سی و چهارمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی

به گزارش ستاد خبری سی‌وچهارمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی، حسن آپایدین دبیرکل بنیاد شیعیان ترکیه در وبینار منطقه آسیای مرکزی و قفقاز (ترکیه، روسیه و گرجستان) با اشاره به اینکه برای اولین باری است که مشترکاً با چنین امتحانی یعنی دوره کووید ۱۹ روبرو هستیم و کام ها را تلخ کرده است، اظهار کرد: جهان ما جنگ‌ها، بلاها و مصیبت‌ها دیده ولی همه اینها انسان‌های خاصی را در جهان تحت تاثیر قرار داد. با دوره کووید ۱۹ جهان مشترکاً امتحانی را تجربه کرد که کام همه را تلخ کرد.
وی ادامه داد: این دوره پاندمی یک سری واقعیت‌ها را به ما آموخت. اینها چه هستند؟ اولی ابتدا به ما نشان داد که انسان‌ها، دولت‌ها و سیستم‌های سیاسی به نام قدرت‌های جهانی که خود را ژاندارم جهان و رییس و حاکم دنیا می‌بینند در جایگاه شکننده‌ای قرار دارند.
دبیرکل بنیاد شیعیان ترکیه تاکید کرد: این ویروس برای اولین باری است که مشترکاً به ما نشان داد که سرمایه‌گذاری این قدرت‌ها در صنعت دفاعی، اقتصاد، مصرف و سایر حوزه‌ها اغرق‌آمیز بوده و برعکس یک مساله پایه‌ای همچون بهداشت مغفول واقع شده است.
آپایدین یادآور شد: این ویروس به ما نشان داد که جهان اسلام در چه جایگاه شکننده‌ای قرار دارد. یعنی موجودیت یک میلیارد و هفتصد میلیونی جهان اسلام را که به صورت مستمر می‌گوییم و تاکید می‌کنیم، در این دوره مبارزه با پاندمی چندان قابل مشاهده نیست. این برای مسلمانان واقعاً یک حادثه عبرت‌آموز است که با آن مواجه هستیم.
وی افزود: مساله دیگر نیز این است که در جهان اسلام مشکلاتی ناشی از تشریح دوره پاندمی و کرونا است. این مشکل چیست؟ اگر از ترکیه مثال بیاوریم، روش آموزش و تشریح کرونا به جوامع راه را برای آسیب‌های روانی باز کرد. یعنی تاثیرات این بیماری، مصیبت، و امتحان قطعی است.
دبیرکل بنیاد شیعیان ترکیه خاطرنشان کرد: اکثر انسان‌ها متوجه هستند که این دوره با یک فهم مسلمان‌گونه با یک موضع مسلمان‌گونه ادراک نمی‌شود. یعنی با واقعیت درک سکولارتر، دنیوی‌تر، جسمانی‌تر و بیشتر در مقیاس ترس فیزیکی این بیماری مواجه هستیم.
آپایدین بیان کرد: متاسفانه مسلمانان و جهان اسلام این دوره را بدون آمادگی تجربه کردند. واقعیتی هست که مستمر جمعیت جهان اسلام یادآوری می‌شود. ما مسلمانان باید بنشینیم و حول یک عقل مشترک و یک برنامه اقدام مشترک به توافق برسیم. این اتحاد در عین حال برای آینده انسانیت هم آورده بزرگی خواهد داشت.
وی با بیان اینکه مسلمانان با این عقل مشترک جنبشی و تولیدکننده که آن را گسترش می‌دهند، می‌تواند وسیله‌ای به نفع انسانیت و برای انجام کارهای خیر باشد، گفت: یکی دیگر از موارد عبرت‌آموز این دوره متاسفانه بی‌خبری علمای اسلام از همدیگر و عدم نمایش اتحاد عقلایی علمای اسلام است. به دلیل این گسستگی عقلایی با واقعیت عدم تشکیل یک استخر اطلاعات مشترک روبرو هستیم.
دبیرکل بنیاد شیعیان ترکیه ادامه داد: مشکل دیگری که در این دوره با آن مواجه شدیم و خود را به ما تحمیل کرد و بود و نبود خود را به شکل قوی به ما فهماند، نقص وجود یک استخر اطلاعات مشترک است. شاید یادآوری مجدد آن در چارچوب نشست‌های وحدت مفید خواهد بود. در این زمینه اطلاعات طبی، کشاورزی یا در زمینه زیرساخت، یا شاید یک استخر اطلاعات اقتصادی قابل تشکیل است و این می‌تواند مسلمانان و جهان اسلام را برای بحران‌های آتی مقاوم‌تر کند و این مورد بسیار مهمی است.
آپایدین بیان کرد: به شکل مشابه علمای اسلام باید اتحاد خود را در هر شرایط ادامه دهند. شاید مسلمانان به دلیل سیاست‌های ملی متفرق شده باشند. این هر قدر هم که ما را از دورن بسوزاند و دل ما را به درد آورد ما به این واقعیت واقف هستیم. لذا تفرق‌ها و تمایلات سیاسی و جدا شدن‌های سیاسی هر چه که باشد علمای اسلام می‌بایست در هر شرایطی اتحاد عقلایی و همدلی خود را ادامه دهند.
وی در پایان گفت: این مورد همراه خود حول آرمان‌های اسلامی و با مرکزیت آزمان‌های اسلامی مهارت تولید فکر و در عین حال استعداد حل مشکل را خواهد آورد.