Skip to main content

Subjects

Religious and Spiritual Foundations and Challenges in Facing Disasters and Calamities
Strategic Capacity of the Islamic World in Facing Disasters and Calamities
The Role of Muslim Scientists and Elites in Dealing with Disasters
The Role of Media in Informing and Promoting the Culture of Cooperation in the Occurrence of Disasters and Calamities
Threats and Opportunities of Cyberspace in the Coronavirus Era for the Muslim Communities
The Post-Corona World and New Political, Social and Cultural Scenarios in the Islamic World
The Cultural, Economic and Political Challenges of the West Facing the Coronavirus Pandemic

34th International Islamic Unity Conference

مولوی سید ابراهیم فاضل حسینی: کرونا فرصت از بین بردن تفرقه را فراهم ساخته است

سی و چهارمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی

به گزارش ستاد خبری سی و چهارمین کنفرانس وحدت اسلامی، مولوی سید ابراهیم فاضل حسینی عصر امروز در وبینار "چالش‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی غرب در مواجهه با کرونا" در سی و چهارمین کنفرانس وحدت اسلامی، با بیان اینکه انسان باید در برابر بلا صبر پیشه کند تا گناهانش از بین برود، اظهار کرد: خداوند متعال بدون علت بلا را برای انسان در نمی‌گیرد؛ گاهی برای عذاب و گاهی برای آزمون و گاهی برای هدایت او به سمت خود است.
وی با تاکید بر اینکه مسلمانان در هنگام گمراهی باید به قرآن کریم مراجعه کنند تا آگاه شوند و عمل درست را انجام دهند، اضافه کرد: بر اساس فرموده پیامبر اسلام(ص) به هر میزان که مصیبت بزرگ‌تر باشد ثواب صبر بر آن نیز بیشتر خواهد بود.
مدیر دارالعلوم احتاف تایباد خاطرنشان کرد: حضرت محمد(ص) فرمودند که مرض، تقدیر الهی است و حتما نشانه عذاب نیست، بلکه هر اندازه که انسان نزد خداوند محبوب‌تر باشد دچار آزمایش دشوارتری خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه پیامبر اسلام(ص) در مورد بیماری طاعون موضوع قرنطینه و گوشه‌گیری را مطرح کردند، تصریح کرد: ایشان توصیه کردند که در هنگام طاعون نباید به شهر طاعون زده برویم که این همان قرنطینه است.
این عالم اهل سنت گفت: اکنون در زمان ظهور کرونا و امثال این امراض ما وظیفه داریم متحد شویم و به یاری یکدیگر بشتابیم چراکه مشکلات متفرقین را جمع می‌کنند، کرونا فرصت از بین بردن تفرقه را فراهم ساخته است.