رفتن به محتوای اصلی

موضوعات فراخوان مقاله

مبانی و چالش‌های دینی و معنوی در مواجهه با بلایا و مصائب
ظرفیت‌های راهبردی جهان اسلام در مواجهه با بلایا و مصائب
نقش دانشمندان و نخبگان مسلمان در مواجهه با بلایا و مصائب
نقش رسانه‌ها در آگاهی‌بخشی و ترویج فرهنگ تعاون در هنگام ابتلای به بلایا و مصائب
تهدیدها و فرصت‌های فضای مجازی در عصر کرونا برای جوامع اسلامی
جهان پساکرونا و سناریوهای جدید سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جهان اسلام
چالش‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی غرب در مواجهه با کرونا

پخش زنده

وبینار بزرگداشت طلایه‌دار وحدت و تقریب مذاهب اسلامی عالم ربانی حضرت آیت‌الله شیح محد علی تسخیری (۲۰:۴۵ تهران)؛

پخش‌زنده در:

البث المباشر على:

Live on:‎

سایر وبینارهای درحال پخش

 

عنوان لینک پخش‌زنده
وبینار ایران(۲۰:۱۵ تهران)؛ بانوان تقریبی کنفرانس بین المللی  وحدت اسلامیوبینار ایران

 

المبادئ والتحدیات الدينية والمعنوية في مواجهة المصائب والبلايا (۱۸:۳۰ تهران)وبینارایران